Ilex vomitoria 'Pride of Houston'   / Pride of Houston Yaupon