Camellia sasanqua 'Hana Jeman'  / Hana Jeman Sasanqua